لیبرال دموکراسی:

تبلیغ گفتمان‌های چپ و ترور شخصیت، اموری زیان‌بار و خطرناک‌اند و درنهایت بیانگر هم‌پیمانی با برنامه‌ اسلام‌گرایان است که برای لکه‌دار کردن چهره یا هر نامی که حامی دستور کار یا مجری ایده آن‌ها نباشد، انجام می‌شود.

 

برو به آدرس