لیبرال دموکراسی:

بانک‌های «خصوصی» تازه‌ تأسیس که اغلب با رانت نفوذ سیاسی مجوز می‌‌‌گرفتند و به‌صورت پیدا یا پنهان به آن‌ها وابسته بودند، هدفی جز دسترسی آسان به منابع «لایزال» بانک مرکزی با نرخ بهره بسیار پایین ‌دستوری نداشتند.

برو به آدرس