لیبرال دموکراسی:

نوروز جشن آشتی خانواده‌ها و آشنایان، جشن چانه‌زنی‌های مهر‌آمیز بازار و مشتریان، جشن احترام نسل‌ها، جشن زیبایی هر چیز نو و نوین، از شادی کودکانه برای یک جفت کفش یا یک تخم‌مرغ رنگی تا پول عیدی پنهان‌شده در مشت بزرگان خانواده است.

برو به آدرس