لیبرال دموکراسی:

ترکیه، امروز، به لبنان نیز توجه دارد. هم‌اکنون، دو شرکت حفاری ترک در پروژه بهره‌گیری از ذخایر گاز در آب‌های لبنان حضور دارند، درحالی‌که شرکت‌های ایرانی به‌رغم تجربه بیشتر، حتی اجازه نیافته‌اند پیشنهادهای خود را برای شرکت در آن پروژه ارائه دهند.

برو به آدرس