لیبرال دموکراسی:

تنها با هوشیاری و تبدیل شور انقلابی به شعور ملی و اجتماعی می‌تواند به آرزوی حقوقی و انسانی ایرانیان در دستیابی به آزادی و دمکراسی، موفق شده و ایرانی آباد و آزاد و پیشرفته با دولتی دمکراتیک- سکولار و حقوقی برقرار سازد.

برو به آدرس