لیبرال دموکراسی:

از آن‌سو اما، آنچه در ایران هفت هفته است جریان دارد، یک جنگ تمام‌عیار است! جنگی با دشمن متجاوز داخلی در میدانی به وسعت ایران! جمهوری اسلامی متجاوز به عنف است!

برو به آدرس