توانا:

ویدیو آهنگ اعتراضی اینجا

 

نان، کار، آزادی
بوسه و شادی
اوبلاچاو، بلاچاو، بلاچاو چاو چاو
هم قدم با هم
هم صدا با هم
می‌خوانیم خون ارغوان‌ها را

افتاده بر خاک
این تن زیبا
اوبلاچاو، بلاچاو، بلاچاو چاو چاو
از لب سرخت
بوسه‌ای خونین
مانده بر این خاک غمگین
نان کار آزادی
جانت را دادی
اوبلاچاو، بلاچاو، بلاچاو چاو چاو
رفتی و مانده نام زیبایت
زنده در یاد یارانت

هموطن فریاد از فرط بیداد
اوبلاچاو، بلاچاو، بلاچاو چاو چاو
یکبار دیگر همصدا با هم
در نبرد نابرابر
اگر بمیریم
کودک فردا
دارد از ما آزادی را

ایران آباده
ایران آزاده
اوبلاچاو، بلاچاو، بلاچاو چاو چاو
از فرزندان خود ایران دلشاده
ایران فردا آزاده
از فرزندان خود ایران دلشاده
ایران آباده

نان کار آزادی
جانت را دادی
اوبلاچاو، بلاچاو، بلاچاو چاو چاو
نان کار آزادی
بوسه و شادی
قرار ما رقص آزادی

- اجرایی جدید از ترانه‌ مهتاب قربانی توسط دانشجویان، برای انقلاب ملی ایران

برو به آدرس