لیبرال دموکراسی:

حفظ امنیت اجتماعی و اجرای قوانین در احقاق حقوق انسانی، از محوری‌ترین وظایف دولت دمکراتیکی است که در آینده ایران، اداره جامعه را بر عهده خواهد گرفت؛ تدوین قانون اساسی، قوانین موضوعه و عرفی و تعیین ارگان‌های اجرایی آن‌ها، از مسائلی است که در این شرایط سرنوشت‌ساز گذار از جمهوری اسلامی برای شفاف ساختن حقوقی دولت آینده ضرورت دارد.

برو به آدرس