بی بی سی:

سهراب سیرت

مدتی پس از سقوط حاکمیت اول طالبان در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، نسل جدیدی از شاعران و نویسندگان در افغانستان ظهور کردند و یک دوره جدید ادبی در تاریخ این کشور رقم خورد. دوره‌ای که آن را می‌توان از چند منظر بی‌سابقه خواند.

طی چند سال، در شهرهای مختلف انجمن‌های ادبی ایجاد شدند، نشست‌های منظم نقد و بررسی کتاب، کتاب‌خوانی، جشنواره‌های ادبی و تجلیل از چهره‌های فرهنگی در بیشتر شهرها به خصوص کابل، هرات و بلخ برگزار می‌شدند و هر سال بر شمار شاعران و نویسندگانی که آثار شان به‌چاپ می‌رسید، افزوده می‌شد.

شمار آثار ادبی که در جریان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی در افغانستان چاپ و منتشر شده‌‌اند، از نظر تنوع موضوعی و تجربه ژانرهای مختلف در این آثار در هیچ برهه دیگری از تاریخ ادبیات این کشور پیشینه نداشته است. فراتر از آن، ظهور و حضور پررنگ زنان در عرصه‌ ادبیات و فرهنگ در این دو دهه کاملاً بی‌سابقه بود.

با بازگشت طالبان به قدرت در اوج تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی و با گذشت یک سال از آن اتفاق، تقریبا تمام چهره‌های مطرح ادبیات، افغانستان را ترک کرده‌اند، بیشترشان در کشورهای دور و نزدیک پناهنده شده‌اند. برخی دست از کار کشیده و برخی دیگر کار ادبی را در خلوت فردی خود محدود ساخته‌‌اند. دیگر خبری از آن نشست‌های منظم و پرشور ادبی کابل و شهر‌های دیگر نیست. درِ نهادهای ادبی هم بسته شده و سازمان‌های حامی به حمایت خود پایان داده‌اند.

برو به آدرس