لیبرال دموکراسی:

بی‌بی‌سی درباره این ماجرا گزارش داد که دولت ایران از این فتوا «فاصله گرفته است». این که گفته می‌شود جمهوری اسلامی از فتوای قتل سلمان رشدی فاصله گرفته، تحریف وحشتناک واقعیت است

برو به آدرس