لیبرال دموکراسی:

هیچ‌کس نمی‌تواند مرا وادار کند که مطابق تصورش از رفاه دیگران شادباشم، زیرا هرکس می‌تواند خوشبختی خود را به هر طریقی که صلاح می‌داند جستجو کند تا زمانی که آزادی دیگران را برای دنبال کردن هدفی مشابه نقض نکند

برو به آدرس