لیبرال دموکراسی:

جوامع سنتی در گذشته زندگی می‌کنند و نمی‌خواهند از آن خارج شوند، زیرا از دید آن‌ها زمان متوقف است، آن‌ها به‌جای این‌که برای حاضر (زمان حال) بهتر و آینده بهتر کار کنند، وظیفه خود می‌دانند که آنچه را ستم و اشتباه گذشته می‌دانند، اصلاح کنند

برو به آدرس