لیبرال دموکراسی:

این گروه‌ها، احزاب و تشکیلات سیاسی- دینی، در ایجاد حکومت اسلامی نقطه اشتراک دارند؛ همچنین آنان در روش‌های مبارزاتی (مسلحانه/ خشونت مقدس/ ترور) و مبانی فکری- ایدئولوژیک نیز دارای وجوه و نقاط اشتراک هستند؛ مبانی اینان از آموزه‌های اسلامی نشأت می‌گیرد. پرستش پیشوا و اطاعت بی‌چون‌وچرا از رهبر حزبی نیز از اصول فکری و مبارزاتی است که میان همه گروه‌های دینی- سیاسی، به بدترین شکل ممکن جریان دارد.

برو به آدرس