لیبرال دموکراسی:

ایرانیان هرگز در تاریخ خود، پیش از روی کار آمدن مشروطه‌خواهان، جزو ملل مهاجرخیز نبودند. سهمیه‌ای که ایالات‌متحده آمریکا برای پذیرفتن مهاجران از همه کشورها تعیین کرده بود، هرگز در مورد ایران پر نشد. پیش از سلطه مشروطه در تهران، ایران بیشتر مهاجرپذیر بود تا مهاجرخیز.

برو به آدرس