لیبرال دموکراسی:

مثلاً نتوان به زنان یا رنگین‌پوستان یا گرایش‌های جنسی گفت بالای چشمشان ابروست! در عوض آن‌ها حق داشته باشند هم درباره خودشان و  هم «دیگران» هرچه خواستند با «آزادی» «بیان» کنند! این، آن تناقضی است که جامعه را با گسترش رسانه‌های اجتماعی دچار انشقاق و دوقطبی کرده!

برو به آدرس