Iran Star & YouTube :

گفتگوی عرفانه ایران نژاد از رسانه ایران استار در تورنتو با نیلوفر شیدمهر (بخش دوم)

در این بخش نیلوفر شیدمهر، نویسنده و شاعر دو زبانه، درباره مراحل نشر کتاب در کانادا، تفاوت ناشران کانادایی با ناشران ایرانی خارج کشور و اشکال مختلف سانسور در ایران و کانادا توضیح می دهد. 

این گفتگو را در یکی از دو لینک زیر ببینید:

در تارنمای ایران استار

در یوتیوب

برو به آدرس