لیبرال دموکراسی:

در مورد جمهوری اسلامی نه‌تنها چنین نیست بلکه ایرانیان باید خوشحال باشند که هر آنچه از سرمایه و امکانات ازجمله پول و آثار هنری و باستانی و میراث فرهنگی در خارج کشور به دست این رژیم نیفتاده، برای آن‌ها محفوظ باقی خواهد ماند تا در فردای ایران صرف اعتلا و آبروی کشور شود.

برو به آدرس