لیبرال دموکراسی:

سرآغاز. علم اقتصاد، علم تولید ثروت و پدیدآورنده دستگاه «حسابداری اقتصادی» در میان افراد، خانوارها، واحدهای کسب‌وکار و دستگاه‌های حاکمیتی است. در قلب این دستگاه، سازوکار بازار وجود دارد که با تعیین ارزش‌ها و قیمت‌ها و سنجش آن‌ها با سنجه شگفت‌انگیز پول، منابع موجود جامعه را با معیار بالاترین بهره‌وری‌ها توزیع می‌کند. بدون فهم عمیق سازوکار بازار، سخنی هم از دانش اقتصاد نمی‌تواند در میان باشد. هدف این رساله، ارائه چارچوب طرحی است از اقتصاد که با آزادی فرد انسان ملازمه دارد.

برو به آدرس