لیبرال دموکراسی:

روز ۱۷ دی فرارسید من و همسرم که کلاه بر سر گذاشته بود، به صحن دانشسرای عالی وارد شدیم و به‌تدریج وزرا و همسرانشان با کلاه وارد شدند و بعد اعلیحضرت فقید نطقی فرمودند: «#ff6600;">ما میله‌های زندان را شکستیم و خانم‌ها آزاد شدند»

برو به آدرس