لیبرال دموکراسی:

نکته عجیب در این نهفته است که زیدیه در ایران متولد شد و حکومت کوچکی در استان طبرستان ایران در ساحل دریای قزوین تأسیس کرد. بااین‌وجود تاکنون هیچ آیت‌الله‌العظمی‌ای فتوایی را که حاج حسن برای زیدیه می‌خواست صادر نکرده است. در طول سال‌ها، حاج حسن بیش از ۴۰۰ «طلبه» یمنی را برای آموزش به قم آورد تا در آینده مبلغان نسخه خمینی اسلام باشند؛ و بااین‌وجود، به نظر می‌رسد تعداد بسیار اندکی از آن‌ها به یمن بازگشته‌اند و ترجیح دادند در ایران بمانند یا به بریتانیا و کانادا مهاجرت کنند. از سویی آیت‌الله علی یونسی صنعا را در میان چهار پایتختی قرارداد که ایران مدعی تسلط بر آن‌ها است. دیگر پایتخت‌ها عبارتند از بغداد، دمشق و بیروت؛ و این‌گونه درزمانی که «کیهان» ادعا می‌کند، حاج حسن پیروزی کامل حوثی‌ها را تضمین کرد، جست‌وجو برای یافتن ژنرال بلندپایه جدید ادامه دارد تا به‌عنوان فرمانروای صنعا فعالیت کند.

برو به آدرس