لیبرال دموکراسی:

جامعه جهانی که در تمام سال‌های گذشته از طریق لابی‌گران سازمان‌یافته و صادراتی‌های رژیم اسلامی در رسانه‌های خارجی و در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا تغذیه‌شده، حتا در کنفرانس اقلیمی‌ وابسته به سازمان ملل‌اش که به‌تازگی در گلاسکو برگزار شد، سکوت خود را در ارتباط با اعتراضات مردم ایران علیه بحران آب و تخریب‌های محیط زیست نشکست! بلکه همگی به حرف‌های فرستادگان جمهوری اسلامی گوش فرا دادند که برای اخاذی و رفع تحریم‌ها در آنجا حضور یافتند. همان‌ها که محیط زیست ایران را با تحریم و بدون تحریم همواره تخریب کرده‌اند و در یک چرخه‌ی شیطانی با برنامه‌ اتمی سبب انزوای منطقه‌ای و جهانی کشور و تحریم‌های چندجانبه و یک‌جانبه شده‌اند و از سوی دیگر لغو همین تحریم‌ها را شرط توقف برنامه اتمی قرار می‌دهند!

برو به آدرس