لیبرال دموکراسی:

ایران به ژاپن دوم شدن، چه بر اساس الگوی محمدرضا شاه و چه ناشی از بلاهت خمینی‌گرایان، نیازی ندارد. ایران می‌تواند و باید خودش باشد‌ـ خودش در مجموعه پیچیده، پرتضاد و درعین‌حال، غنی و جذابش نه‌تنها به‌عنوان یک ملت‌ـ‌کشور یا دولت‌ـ‌ملت بلکه به‌عنوان یک تمدن، مشکل اینجاست که رهبران کنونی جمهوری اسلامی این ایران را دشمن می‌پندارند و با ماجراجویی، ندانم‌کاری، بی‌عرضگی و درعین‌حال، «یاسه مگان» خود ممکن است میهن ما را به بن‌بستی بکشانند که کلید شیطانی‌شان را در بالا ذکر کردیم.

برو به آدرس