لیبرال دموکراسی:

اما تا آنجا که به سفر آقای گروسی مربوط می‌شود، مشکل این‌جاست که «عروس» موردبحث یعنی جمهوری اسلامی بارها «بعله» را گفته است اما در عمل، حاضر نشده است از جای خود تکان بخورد. از سوی دیگر، «داماد» فرضی، یعنی ایالات‌متحده، نیز از شل کردن سرکیسه برای برگزاری مراسم و ورود بی‌چک‌و‌چونه عروس به منزل سرباز زده است. به‌عبارت‌دیگر، در اینجا با نمونه دیپلماتیک نمایشنامه‌های کمدی لابیش، نویسنده فرانسوی، روبه‌رو هستیم که در آن‌همه به هم دروغ می‌گویند و مهم‌تر از این، به تماشاچیان نیز دروغ تحویل می‌دهند.

برو به آدرس