دویچه وله:

آرامش دوستدار از نادرترین منتقدان فرهنگ دینی در ایران به شمار می‌رفت و به همین دلیل میان تمامی اندیشمندان یکه و منحصر به فرد بود. او در اکتبر سال ۲۰۲۱ در سن ۹۰ سالگی در شهر کلن درگذشت.

از میان تالیفات او می توان به «امتناع تفکر در فرهنگ دینی»، «ملاحظات فلسفی در دین و علم»، «درخشش‌های تیره»، «خویشاوندی پنهان» و«زبان و شبه‌زبان فرهنگ و شبه‌فرهنگ» اشاره کرد.

برو به آدرس