لیبرال دموکراسی:

اما پرسش اساسی مربوط می‌شود به نقش مردم افغانستان در تعیین آینده خود. دو قرن پیش، چیزی به‌عنوان «#ff6600;">مردم افغانستان» به معنای یک نیروی مشخص و فعال مطرح نبود. آینده سرزمین را می‌شد در مذاکرات پشت پرده قدرت‌های خارجی تعیین کرد؛ اما امروز، مردم افغانستان را می‌توان یک عامل فعال و تعیین‌کننده به شمار آورد. امروز نمی‌دانیم که این عامل فعال و تعیین‌کننده در چه شکلی و در کدام مرحله از تحولات حضور خود را تأکید خواهد کرد. آنچه می‌دانیم این است که آینده افغانستان را صرفاً در چارچوب بازی قدرت‌ها نمی‌توان تعیین کرد. افغانستان نه‌تنها با آنچه دو قرن پیش بود فرق دارد، با آنچه ۲۰ سال پیش بود هم تفاوت دارد.

برو به آدرس