لیبرال دموکراسی:

وینستون چرچیل یک‌بار گفته بود که «دموکراسی بدترین شکل حکومت است، البته به‌استثنای تمامی اشکال دیگر آن». همان‌گونه که خواهیم دید، این ارزش‌گذاری در مورد دموکراسی هابزی اعتباری ندارد. درواقع برای این ادعا که دموکراسی نوع هابزی ازجمله بدترین شکل‌های حکومتی است که می‌توان تصور نمود دلایل قانع‌کننده‌ای وجود دارد. بخصوص به این خاطر که این نوع از حکومت از طرف کسانی که در سیاست نقشی به عهده‌دارند بی‌مسئولیتی را میان انسان‌ها نهادینه می‌کند که البته نتیجه‌گیری نگران‌کننده‌ای است.

برو به آدرس