لیبرال دموکراسی:

مبارزه من با فدرالیسم نیاز به توضیح دارد. مبارزه صورت‌های گوناگون دارد و به معنی جنگ نیست وگرنه مبارزه مسلحانه نمی‌گفتیم. اشتقاقات دیگر ریشه مبارزه در عربی، ابراز، بروز، هیچ‌کدام معنای جنگ نمی‌دهد. از گفت‌و‌شنود نیز روی‌گردان نیستم و آماده بوده‌ام که از واشینگتن تا پاریس و هامبورگ و برلین و در همین ژنو هر جا امکانش بوده به گفتگوی رودررو بشتابم و در ده‌ها دادوستد فکری قلمی با هواداران فدرالیسم انباز شوم. ولی دستاورد من از این‌همه کوشش آن بوده است که در ۱۷ سال گذشته از خودمختاری خلق‌ها به فدراسیون ملت-ملیت‌های ایران در مناطق ملی از اهل شش زبان معین (ازجمله ملت فارس!) برسیم و خط‌ونشان کشیدن‌های از هم‌اکنون سازمان‌های قومی را برای دیگران بخوانیم و سه سال پیش اعلام آمادگی گل‌باران چهارمیلیونی خاک‌پای سربازان آزادی‌بخش امریکا را بشنویم.

برو به آدرس