لیبرال دموکراسی:

اِعمال حذف و سانسور از سوی این شرکت‌ها به‌ویژه درزمانی که نه‌تنها اقدام به بستن اکانت‌های ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین ایالات‌متحده (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰) کردند بلکه حساب‌ها و مطالبی را که به موضوع تقلب در انتخابات سوم نوامبر آمریکا می‌پرداختند، حذف کردند، بی‌غرضی مدیران این شرکت‌ها را که نقش و سود آن‌ها مشابه کارتل‌های انرژی و اسلحه پیش می‌رود، به‌شدت زیر سؤال برد آن‌هم درحالی‌که اکانت‌ها و مطالب مربوط به نظام‌های سرکوبگر و جنایتکار و گروه‌های تروریستی و فرقه‌ای همچنان فعال ماندند!

برو به آدرس