لیبرال دموکراسی:

هدف مبارزه مردمی دمکراسی و حقوق بشر است، دمکراسی لیبرال. دریافتن معنی و وفادار ماندن به این هدف به مردم کمک کرده است که در زیر ضربات کمرشکن رژیم نا‌امید نشوند بلکه شکیبا بمانند؛ دست برندارند، بلکه تاکتیک‌های تازه بیندیشند و موقعیت‌های تازه بسازند؛ هدف کوتاه‌مدت را قربانی شتاب‌زدگی نکنند. سران جنبش که بخشی از همان نظام هستند و نمی‌توانند پاک از آن ببرند با چنین توده آگاه و انعطاف‌پذیری کار خود را بسیار آسان‌تر می‌یابند. به آن‌ها دست‌گشاده‌ای داده‌شده است که وارد ائتلاف‌های گوناگون شوند و راه‌هایی برای بیرون آمدن آبرو‌مندانه رهبری نظام از بن‌بست پرمخاطره‌اش بیابند که مردم را نیز به بخشی از خواست‌هاشان برساند ــ همان «هنر ممکن» که در جای دیگری اشاره شد و یکی از تعریف‌های سیاست است.

برو به آدرس