لیبرال دموکراسی:

پس چه باید کرد هنگامی‌که سدّ اصلی که مانع پیشرفت کشور شده نه بر کارون و کرخه و زاینده‌رود و زرینه‌رود و ارس و جاجرود و نکا و هلیل‌رود و سپیدرود و رودهای دیگر بلکه بر سراسر فلات ایران زده‌شده است؟! آیا پاسخ به این پرسش به اعتراضات شهروندان خوزستان و سیستان و بلوچستان و کشاورزان اصفهان و کردستان و دامداران خراسان و آذربایجان و در یک‌کلام، به اعتراضات مردم سراسر ایران، بیش از هر زمان دیگری حقانیت نمی‌بخشد؟

برو به آدرس