لیبرال دموکراسی:

اسلام‌گرایان از همه می‌خواهند انتظاراتشان را تغییر دهند. داشتن برق و آب، ارتباط تلفنی و اینترنتی، دریافت بنزین و گاز از جایگاه‌ها، دسترسی به واکسن بیماری‌های واگیردار که خدمات عمومی نامیده می‌شوند، امور عادی در دنیای معاصرند؛ اما مردم ایران هیچ‌یک از این‌ها را نمی‌توانند فرض بگیرند. فقدان سرمایه‌گذاری روی نیروگاه‌ها در کنار صادرات برق و ورود سپاه پاسداران و بسیج به صنعت ارزهای دیجیتال باعث شده است که کشور ۱۱ هزار مگاوات کمبود برق داشته باشد و این امر با وضعیتی که کشور دارد تا یک دهه آینده گریبان ایران را گرفته است. قطع تلفن و اینترنت، خاموشی پمپ‌بنزین‌ها و جایگاه‌های گرفتن گاز برای اتومبیل‌های گازسوز و خطر خاموشی دستگاه‌های حیاتی در بیمارستان‌ها به دلیل فرسودگی ژنراتورها از تبعات قطع مداوم برق بوده است و مقام‌ها از مردم می‌خواهند به این‌ها عادت کنند.

برو به آدرس