لیبرال دموکراسی:

حل بحران‌های حیاتی در خوزستان مانند مشکلات و مسائلی که در سرتاسر ایران وجود دارد، تنها با گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد دولتی مسئول و دمکراتیک ممکن خواهد بود؛ تا زمانی که حاکمیت اسلامی در ایران برقرار است، هیچ حقی برای ایرانیان نخواهد بود و هیچ ایرانی نخواهد توانست در رفاه، امنیت و آزادی زندگی کند.
 بایسته است که از پروپاگاندای رژیم دوری جسته و با طرح، اطلاع‌رسانی و حمایت از معترضان سیاسی- صنفی و مدنی که در شهرهای مختلف کشورمان اعتراضات را ادامه می‌دهند، راهی به‌سوی ایران آزاد، دمکراتیک و سکولار گشوده شود. بدون شک هرروزی که رژیم جمهوری اسلامی در اقتدار خشن، ضد ملی و فاسد خود جا خوش کرده است، شاهد ناامنی، اختناق و کشتار خواهیم بود.

برو به آدرس