لیبرال دموکراسی:

بنیادگرایی اسلامی متکی بر چنین سابقه‌‌ای چیزی جز «#ff6600;">مقاومت» کهنه در برابر نو نیست. هیچ کهنه‌ای هم با هزاران ابزار «#ff6600;">نو» نمی‌تواند همیشه زنده بماند! این روند ناگزیر طبیعت در زندگی اجتماعی نیز هست. مقاومتِ کهنه برای زنده ماندن، ازجمله با درگیری و جنگ و کشتار، با هدر دادن منابع زندگی فقط درروند طبیعی زندگی اجتماعی اختلال و مزاحمت ایجاد می‌کند.

برو به آدرس