لیبرال دموکراسی:

در زمان انقلاب فرهنگی، آل احمد قالب تهی کرده بود، اما چشم‌انداز میراث او «از چشم برادر» همچنان شوم دیده می‌شد.این «برادرِ» زنده که از شعور و علم و دانش برادر جز اداهای روشنفکرانۀ او را به ارث نبرده بود، در حدّ خود، از آن روی در نقاب خاک کشیده متوسط‌تر و کوتوله‌تر بود، اما این‌همه فضیلت مانع از آن نمی‌شد که زبان در کام درنکشد و برای عالم و آدم نسخه ننویسد.کسی هم نپرسید که این درس نخواندۀ دانشگاه قرار است چه طرحی برای اصلاح دانشگاه درافکند؟

برو به آدرس