لیبرال دموکراسی:

واقعیت تلخ و فاجعه‌بار این است که مردم ایران بهای تداوم قدرت رژیم خمینی و خامنه‌ای را می‌پردازند و ناگزیرند باآنکه خود در فقر و گرسنگی به سر می‌برند، هزینه‌های سرسام‌آور برنامه‌های توسعه‌طلبانه سپاه و پیامدهای سیاست صدور انقلاب را متحمل شوند. درنتیجه می‌توان گفت که دو پرسش بالا، پاسخ یکسانی دارند؛ به این معنی که هرقدر نظام شاه به مردم ایران بدی و بی‌رحمی کرده باشد، بازهم وضعیت آن زمان با مشکلات، محدودیت‌ها و بحران‌های اقتصادی کنونی به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه نیست. به همین دلیل، امروز اغلب مردم ایران حسرت دوران شاه را می‌خورند و به یاد آن زمان اشک می‌ریزند.

برو به آدرس