لیبرال دموکراسی:

نظامیان رژیم ایران از مدارس یا دانشگاه‌های نظامی‌ کلاسیک که درجات و رتبه‌های نظامی‌ را بر اساس خلاقیت و شایستگی و آموزش‌های نظامی‌ کامل به دست آورده باشند، فارغ‌التحصیل نشدند بلکه اغلب آن‌ها فرماندهان میلیشیایی (شبه‌نظامیانی) هستند که نحوه ارتقاء درجه‌های نظامی‌ و کسب مناصب آن‌ها منوط به سطح رادیکال‌تر بودن سیاسی- عقیدتی هرچه بیشتر آنهاست.

برو به آدرس