لیبرال دموکراسی:

هیچ خبری شیرین‌تر از خبر مرگ روح‌الله خمینی رهبر و بنیان‌گذار ۸۷ ساله‌ی انقلاب و جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۶۸ نبود. خمینی ۲۶ سال پس از غائله‌‌ی ارتجاعی‌اش در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ علیه حقوق زنان و اصلاحات ارضی و هر آنچه رنگ و بوی آزادی و پیشرفت داشت، به‌عنوان بنیان‌گذار بی‌سواد و جنایتکارِ تنها حکومت اسلامی در قرن بیستم مُرد.

برو به آدرس