لیبرال دموکراسی:

روسیه در ایران نفع اقتصادی ندارد، زیرا چیزی برای فروش عرضه نمی‌کند. روسیه امروز در پی دسترسی به ذخایر انرژی و منابع دیگر مواد خام نیز نیست زیرا می‌تواند همه نیازهای خود را تأمین کند. ایران حتی به‌عنوان یک خریدار سلاح نیز جذابیت اندکی دارد. روسیه نمی‌خواهد ایران را به‌صورت یک قدرت نظامی امروزی، در کنار خود ببیند. به همین سبب است که در ۴۰ سال گذشته هرگز حاضر نشده است بهترین و تازه‌ترین سلاح‌های خود را حتی در قبال پول نقد، به ایران بفروشد. روسیه همواره سلاح‌های کهنه و از رده خارج‌شده خود را به ایران قالب کرده است؛ چهار زیردریایی کهنه که در آستانه اوراق شدن بودند، ۳۰ تا ۴۰ هواپیمای جنگنده سال‌های ۱۹۸۱ و سامانه هوایی متعلق به نسل گذشته، بخش عمده صادرات نظامی روسیه به جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند.

برو به آدرس