لیبرال دموکراسی:

اگر چین و روسیه دشمنان ایالات‌متحده باشند این پرسش نیازمند بررسی جداگانه است. بااین‌وجود بدون پاسخ به این پرسش نمی‌توان سیاست‌های جدی برای تعامل با آن‌ها در پیش گرفت.

از این فراتر این سیاست نیست که هم‌زمان وارد درگیری با چین و روسیه شد، چراکه آن‌ها دو قدرت رقیب‌اند و به‌شدت از همدیگر می‌هراسند و منافع اقتصادی و ژئوسیاسی متضاد و ناتمام دارند. گشایش رئیس‌جمهوری ریچارد نیکسون در برابر چین یک عنصر اساسی در کشاندن اتحاد جماهیر شوروی به سمت گشایش و امضای اتفاقیه‌های هلسنکی بود.

برو به آدرس