رادیو فرانسه:

حسن روحانی روز شنبه ۲ اسفند، با بیان اینکه سال گذشته هنگامی که کرونا به ایران وارد شد، «برخی شک داشتند که به خاطر نزدیکی انتخابات این موضوع اعلام شود»، تأکید کرد «از همان لحظه‌ای که متوجه شدیم ویروس کرونا وارد کشور شده، به مردم اعلام کردیم». از سوی دیگر، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، از واردات نخستین محمولۀ واکسن چینی سینوفارم حاوی ۲۵۰ هزار دوز، تا یک هفته دیگر خبر داد و اظهار داشت طی دو هفته آینده نیز ۴.۲ میلیون دوز آسترازنکا از سبد کوواکس، وارد کشور می شود. وی همچنین اعلام داشت که یک میلیون دوز واکسن بهارات بیوتک هند نیز در فروردین و اردیبهشت، به ایران تحویل داده خواهد شد.

برو به آدرس