ایرون :

 امروز چهارشنبه 22 بهمن 1399 و برابر است با 10 فوریه 2021 و سالگرد انقلاب  بهمن 57.

 این نوشته  را در سال 2017 یعنی 4 سال پیش  همین جا  البته بخش انگلیسی پست کردم. تا حالا  829 بارخوانده شده. بد نیست روش کلیک کنید.

برو به آدرس