لیبرال دموکراسی:

نکته‌ی قابل‌تأمل دیگر دراین‌ارتباط، نقش رسانه‌ها و پلاتفرم‌های اجتماعی یا سوسیال مدیاست. آیا حذف و نادیده گرفتن صدای میلیون‌ها رأی‌دهنده با نظام حقوقی دموکراسی همخوانی دارد؟ آیا این نظام توانسته پا به‌ پای رشد سریع این شبکه‌ها حرکت کند؟ آیا به‌جز قوانین تدوین‌شده درباره استفاده و سوءاستفاده از اینترنت، مقررات خود این پلاتفرم‌ها می‌تواند حقوق شهروندی ازجمله آزادی بیان را نقض کند؟ آیا «ادعای تقلب» درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی شهروندان چه عادی و چه مقامات سیاسی، جرم و «اغتشاش» و «تحریک» است؟! آیا دستگاه قضائی مرجع تشخیص این موارد است یا مدیران این شرکت‌ها و پلاتفرم‌ها؟ و بسیاری تأملات حقوقی دیگر…

برو به آدرس