وبلاگ دلقک ایرانی:

 اگر خبر نامزدی لنکرانی اعلام شود این هم معلوم خواهد شد که چرا خامنه ای دو مهره از نزدیکانش (ولایتی و حداد عادل) را فرستاده به سراغ قالیباف که آن ائتلاف پیش هنگام را راه بیاندازند بقصد مهار و سوزاندن مهمترین رقیب بالقوۀ هلو در غیاب خاتمی و مشایی. زیرا خامنه ای مطمئن است که ولایتی بدلیل رأی نداشتن اولاً و جزء قاعدین بیست و پنجسال اخیر بودن و بی خاصیتی ثانیاً و حداد عادل بدلیل منفور بودن و بی عرضگی برای پست حساسی مثل ریاست جمهوری و وابستگی سببی با رهبر خودشان کمترین شانسی برای رییس جمهور شدن ندارند و لذا از این دو خواسته است که قالیباف را یا از گردونه خارج کنند و یا با دوقلو کردن چسبندگی اش به برده های رهبری آبرویش را در نزد جوانان طبقۀ متوسط خدشه دار کنند. و خواهیم دید بزودی که قالیباف خواهد فهمید چه کلاه گشادی سرش رفته و شروع به جدا شدن از ائتلاف خواهد گرفت. اما دیر شده و او دیگر انگ "ما نامزد نهایی مان را با نظر رهبر انتخاب خواهیم کرد" گفتۀ علی اکبرولایتی را خورده و سازمان رأیش بهم ریخته است.

4- ضمناً اگر این حرف دقیق و درست مهدی هاشمی یادتان مانده باشد که گفته است خامنه ای از 10 - 12 سال پیش تصمیم گرفت که با ایجاد یک باند تازه از جوانان رادیکال و اصولگرا (آباد گران) خودش را هم از دست اصولگرایان معمم و مکلای پیر و فرتوت و مزاحم راحت کند و هم حواریون خودش را خالص و بدون نق زنها بچیند؛ ولایتی و حداد پیرسال نمی توانند یاران مورد نظر او باشند برای ریاست جمهوری. در همین جاست که مشخص می شود چرا اعضای دون پایه و بی خبر از توطئۀ خامنه ای - مصباح از ائتلاف حداد با قالیباف شوکه شده بودند در ابتدا. در حالیکه مصباح کاملاً به مأموریت فداکار حداد آگاه بود.

5- نهایتاً بنظر می رسد که ایده آل انتخابات یازدهم خامنه ای - اگر پا بگیرد - با چهار مرد اصلی که عبارت باشند از لنکرانی، حسن روحانی، نامزد دولت (مشایی یا هاشمی ثمره یا نیکزاد) و قالی باف آرایش خواهد یافت. البته قالی باف اگر حاضر به انصراف نباشد ناچار از ائتلاف بیرون خواهد آمد و کاندیدای مستقل اصولگرایان سنتی خواهد شد. در چنین سناریویی البته تعدادی نخ..

برو به آدرس