لیبرال دموکراسی:

جمهوری اسلامی جنبش دی ۹۶ را نیز با کشتار و بگیروببندهای گسترده سرکوب کرد. غافل از اینکه «آبان خونین» در پاییز ۹۸ در راه است. این بار نهادهای سرکوبگر و امنیتی چنان دستپاچه شدند که اینترنت را قطع کردند تا به خیال خود، با دست‌باز به قتل‌عام در خیابان‌ها بپردازند. هزاران کشته و زخمی و گمشده و زندانی، پاسخ رژیم اسلامی به حقوق سیاسی و اقتصادی معترضان بود.

برو به آدرس