لیبرال دموکراسی:

کمتر ملتی در جهان، همچون ایرانیان، این‌چنین مسحور یک نبرد انتخاباتی شدند که حدود یازده هزار کیلومتر دور از مرزهای آن‌ها جریان داشت. گویی ایران ایالت تازه‌ای است که برشمار ایالت‌های آمریکا افزوده‌شده و ساکنانش آینده معیشت خود را با سرانجام نبرد میان جو بایدن دمکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه بر سر دستیابی به کاخ سفید واشینگتن گره‌زده‌اند.

برو به آدرس