رادیو فردا:

نایب‌رئیس فدراسیون جهانی شطرنج تهدید کرد که فدراسیون شطرنج ایران با تمام بازیکنان آن، به دلیل پرهیز از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی، با تعلیق و محرومیت از حضور در مسابقات بین‌المللی مواجه خواهد شد.

نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج (فیده)، روز یکشنبه ۱۸ آبان، در توئیتر نوشت که «ایران به دلیل سیاست تبعیض آشکار نسبت به اسرائیل با احتمال محرومیت از فیده روبرو است».

آقای شورت که سابقه مربی‌گری تیم ملی شطرنج ایران را هم دارد، در این زمینه همچنین به وب‌سایت شطرنج ۲۴ گفت: «در حال افزایش فشار بر ایران برای پیروی از قانون هستیم و در صورت عدم موافقت، فدراسیون ایران عواقب آن را خواهد دید».

برو به آدرس