لیبرال دموکراسی:

در این شرایط که عده‌ای از کارگران در برخی از شهرها در اعتصاب و اعتراض بسر می‌برند و تمامی ‌کشور گرفتار بی‌تدبیری حاکمیت در امر پزشکی و مقابله با ویروس کرونا است، بایسته است که رفتارهای غیرحقوقی رژیم در مسائل سیاست داخلی و امور بین‌المللی افشا و دستیابی به مراقبت‌های پزشکی شهروندان، در صدر برنامه‌های مبارزاتی قرار گیرد. بی‌تردید ایجاد جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد، با انسان‌های سالم و در امنیت و رفاه اجتماعی میسر است و دستیابی به این هدف، در ایران با گذار از جمهوری اسلامی و فعالیت‌های واقع‌گرایانه فرهنگی- سیاسی و اطلاع‌رسانی در شرایط گذار نوین امکان‌پذیر است.

برو به آدرس