لیبرال دموکراسی:

نرخ ارز در ایران در جهت خلاف آن بود که بیماری هلندی ایجاب می‌کرد: در بیماری هلندی، براثر سرازیر شدن ارز خارجی به کشور پول ملی گران‌تر می‌شود و بدین‌سان، بازار صادرات را از کف بیرون می‌برد درحالی‌که در ایران، پول ملی- ریال- بر مبنای تصمیم‌گیری دستوری نادرست، از نخست، گران‌تر از قدرت خرید خود تثبیت‌شده بود و علیرغم تورم‌های 10، 20 و 30 درصدی، نرخ آن را در برابر دلاری که تورم آن بیش از 2 و 3 در صد نبود، ثابت نگه می‌داشت و بدین‌سان، بازار را بر واردات می‌گشود و بر صادرات می‌بست؛ یعنی جهت حرکت درست خلاف آن چیزی بود که در بیماری هلندی رخ می‌دهد.

برو به آدرس