شش رنگ:

۶۲ درصد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از سوی خانواده درجه یک خود مورد یک یا چند نوع خشونت قرار می‌گیرند. نزدیک به۳۰ درصد آنان خشونت جنسی و بیش از ۷۷درصد آنان خشونت جسمی را تجربه کرده‌اند. همچنین بیش از ۳۸ درصد آنان برای ازدواج اجباری تحت فشار قرار داشته‌اند.

نتایج نظرسنجی شش رنگ  از ۲۳۰ نفر از اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی که در گزارش «زخم‌های پنهان»؛ تحقیقی که درباره خشونت علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران منتشر شده است، تصویری هولناک، از آزار جنسی و تجاوز که اعضای این جامعه تجربه می کنند، به دست می‌دهد. بیش از ۱۵ درصد آنها در مدرسه یا دانشگاه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، بیش از ۳۰ درصد از آنها قربانی خشونت جنسی از سوی همسالان خود شده و بیش از ۴۲ درصد از آنان در فضاهای عمومی هدف آزار جنسی قرار گرفته اند.

۶۸ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، اظهار داشته‌اند که هرگز یا به‌ندرت در مواجهه با خشونت از سیستم قضایی کمک گرفته یا خواهند گرفت. بیش از ۱۹ درصد پاسخ دهندگان خود قربانی خشونت پلیس یا دستگاه قضایی شده‌اند و ۲۹ نفر گزارش داده‌اند که به‌دلیل هویت جنسیتی، گرایش جنسی یا بیان جنسیتی‌شان توسط پلیس دستگیر شده اند. پس از دستگیری، بیش از ۲۸ درصد آنها مورد خشونت فیزیکی و کلامی و ۱۳ درصد آنها هدف خشونت جنسی قرار گرفته‌اند.

شادی امین، مدیر اجرایی شش رنگ می‌گوید: «نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که خشونت و آزار جنسی در خانواده و در فضاهای عمومی، محیط های شغلی و آموزشی معمولا بدون عقوبت و پاسخگو کردن عاملان آن مسکوت مانده است.» او می‌افزاید: «این گروه اجتماعی حتی بیش از زنان از حمایت قانون و نهادهای قضایی محروم هستند و برعکس، در صورت مراجعه به پلیس، می‌توانند به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان تحت خشونت مضاعف قرار بگیرند یا با اتهامات کیفری مواجه شوند.»

برو به آدرس