blogspot.se:

فمن اندیشه و جنبش جدید فمینیستی است که در سال ۲۰۰۸ در اوکراین بنیاد نهاده شد. این جنبش امروزه به یک جنبش جهانی برای ساماندهی راهپیمایی‌های اعتراضی تبدیل شده است که درآن زنان بدون سینه بند یا با سینه‌های لخت وارد میادین اجتماعی می‌شوند. این جنبش در اساس، معترض و مخالف سرسخت روسپیگری، شی/ابزارسازی زنان یا اوبجکتویزم، توریزم جنسی، نهادهای دینی وشرکتهای جهانی روابط زناشویی، تجارت سکس، سلطه مردانه و دیگر موضوعات اجتماعی، ملی و بین مللی است.

برو به آدرس